هنوز منتظرم هنوز تنها .هنوز خسته..

خسته از زندگیوخسته از آدماوخسته از تنهاییــــــــــــــــــــــــ

خیلی سخته- از اینکه نمیدونم کجایی؟؟؟؟؟؟؟ چی کار میکنی؟ اصلا حالت خوبه!!!!!!!!!!

روزا میان و  زود شب میشه اما هر ساعت هر دقیقه هر ثانیه به تو فکر میکنم.

هر شب موقه خواب 1ساعتی به تو فکر میکنم.اینکه ازت خبری نیست ازارم میده.

هر وقت اس ام اس میاد خوشحال گوشیمو بر میدارم اما میبینم تو نیستی!!!!!کلی ضدحال میخورم.

ای دی مو انلاین میکنم تمام آفلاینامو چک میکنم میبینم پی ام ندادی!!میرم میلامو چک کنم ببینم تو بلاگم کامنت گزاشتی شاید.اماــــــــــــــ دریق از یه پیغام از تو.

بعضی شبا واقا اشک تو چشمام جمع میشه وقتی میبینم نیستیــــــ

نبودنت ازارم میدهــــــ

نمیدونم تا کی بتونم تحمل کنم