عکس: خانم‌ها در استادیوم آزادی

بدون شرح!
 
 عکس/ خانم‌ها در استادیوم آزادی