دختر 105ساله آمریکایی که هرگز ازدواج نکرده است!! (+عکس)

کلارا مدمور، ۱۰۵ ساله، ساکن آمریکا، دختری که تا به حال هرگز ازدواج نکرده است...

کلارا مدمور، ۱۰۵ ساله، ساکن آمریکا، دختری که تا به حال هرگز ازدواج نکرده است. او علت این موضوع را مشغله بیش از حد خود در زندگی عنوان کرده است.
 
 
او غرق شدن کشتی تایتانیک و  جنگ جهانی اول را به خوبی به خاطر دارد.