عکس: کریم باقری با موتور سیکلت در بیمارستان کسری!

بدون شرح!
 
کریم باقری هم امروز پس از شنیدن خبر فوت ناصر حجازی به بیمارستان کسری رفت.