سلام به همگی .

اینجا قراره شعر ها و جمله های عاشقانه بزاریم.