وقتی که دلت گرفت وقتی که دلتنگ شدی  وقتی دیدی هیچ کس نیست که باورت کنه

وقتی فهمیدی کسی نیست که به حرفا ودرد دلات گوش بده برو کنار پنجره

پنجره رو باز کن یه نگاه به اسمون بنداز

 فرقی نداره اسمون ابرای باشه یا صاف فقط بهش نگاه کن

 ناخوداگاه احساس ارامش وجودت رو فرا میگیره

 روحت به پرواز در میاد 

تااون بالا بالاها  تااوج ابرا کنار مهربونی که هر چقدر پیشش بمونی راضی نیستی که ازش دل بکنی

یه لحظه چشات رو ببند اروم هوای تازه رو تو ریه هات وارد کن

بذار احساس کنی که دفعه اولته که داری اینقدر خوب نفس می کشی

 وقتی اروم شدی وفهمیدی که تنها نیستی چون یکی هست که همیشه با توه

اگه اشکات جاری میشن بی خیا ل بذار ببارن

اون موقع است که به ارامش واقعی رسیدی

Click here