برای تمام معلمهای کشورم که با کلی وروجکهای شیطون و آتیش پاره های بلا سرو کله میزنند تا اونها رو باسواد کنند، دچار کلی بیماریهای اعصاب میشن و در نهایت مزدشان را هیچ گاه به اندازه زحماتشان نمیگیرند میگم روزتون مبارک باشه هر جای دنیا که هستین سلامت باشین، به اندازه تمام خاکی که در طی سالها خوردین و زحماتی که هنوزخستگیش توی تنتون به جا مونده دلتون شاد، قلبتون پر از آرامش و لبتون خندان باشه ...