اونی که عاشقش بودم از دست دادمش ، حالا اونی که منو داره دوستش دارم . . .

 

 

 

چه سخت اس در جمع بودن /  ولی در گوشه ای تنها نشستن

به چشم دیگران چون کوه بودن / ولی در خود به آرامی شکستن . . .

 

 

 

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن / شرط اول قدم آن است که مجنون باشی . . .

 

 

 

تنهاییم را با تو قسمت میکنم ، سهم کمی نیست

گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی نیست . . .

 

 

 

دوستت دارم نه در هوس / دوستت دارم نه در قفس

دوستت دارم تا آخرین نفس . . .

 

 

 

 

تقدیم به آن که دوری اش غمم ، خانه اش قلبم و فراموشی اش مرگم است