دیشب انلاین بودم,با تعجب دیدم ایدیت انلاین شد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اما تو گفته بودی که نت نداری,اصلا کامپیوتر رو کنا گذاشتی!!!!!!!!!!

کلی پی ام دادم ,جواب ندادی...

میل زدم,جواب ندادی...

خیلی دلم شکست...اصلا از تو انتظار نداشتم.

دیگه نمیدونم چی کار کنم,به کی اعتماد کنم.

نمیدونم اصلا به حرفام گوش میدی یا نه؟!

اما نبودنت ...نمیتونم حالمو تو هیچ کلمه ای توصیف کنم.