اس ام اس سرکاری مخصوص نیمه شب (اس ام اس سرکاری)

اس ام اس و پیامک سرکاری مخصوص نیمه شب

هاهاهاااااااااااا... گول وخوردی من اس ام اس نبیدم. وجدان خبیث موبایلتبیدم که خاستم از خواب نازبیدارت وکنم!

-----------------------------------------------------------------

ببین یکی میخواست از خواب بیدارت کنه من نذاشتمکار خوبی کردم؟

-----------------------------------------------------------------

می خواستم یه چیز مهم رو بگمپاهات از زیر لحاف اومده بیرون . یه وقت سرمانخوری!

-----------------------------------------------------------------

می خواستم ببینم ساعت چنده؟ چون ساعتم خوابیده دلم نیومد بیدارش کنم! 

 

ادامه مطلب ...رر

اس ام اس و پیامک سرکاری مخصوص نیمه شب

هاهاهاااااااااااا... گول وخوردی من اس ام اس نبیدم. وجدان خبیث موبایلتبیدم که خاستم از خواب نازبیدارت وکنم!

-----------------------------------------------------------------

ببین یکی میخواست از خواب بیدارت کنه من نذاشتمکار خوبی کردم؟

-----------------------------------------------------------------

می خواستم یه چیز مهم رو بگمپاهات از زیر لحاف اومده بیرون . یه وقت سرمانخوری!

-----------------------------------------------------------------

می خواستم ببینم ساعت چنده؟ چون ساعتم خوابیده دلم نیومد بیدارش کنم! 

 

ادامه مطلب ...

اس ام اس و پیامک سرکاری مخصوص نیمه شب

هاهاهاااااااااااا... گول وخوردی من اس ام اس نبیدم. وجدان خبیث موبایلتبیدم که خاستم از خواب نازبیدارت وکنم!

-----------------------------------------------------------------

ببین یکی میخواست از خواب بیدارت کنه من نذاشتمکار خوبی کردم؟

-----------------------------------------------------------------

می خواستم یه چیز مهم رو بگمپاهات از زیر لحاف اومده بیرون . یه وقت سرمانخوری!

-----------------------------------------------------------------

می خواستم ببینم ساعت چنده؟ چون ساعتم خوابیده دلم نیومد بیدارش کنم! 

 

ادامه مطلب ...
/ 0 نظر / 11 بازدید