خوابگاه دختـــــــــــــــــــــــــــــــرونه )ش.دو(

 

اتاق شماره ی دو،

شیفت دوم یک بانوی بسیار نجیب، شامل:

ایستادن جلوی آینه حدود ۴۵ دقیقه و فرستادن کارت هزارو سیصد آفرین برای ایزد یکتا که به به

چه کردی، آفرین، ای ول و .......

۴۵ دقیقه ی دیگه هم صرف پر رنگتر کردن اعضا و جوارح صورت مبارکشون میکنن.

البته توجه داشته باشین که از اول زیبا روی بودن و فقط دارن پر رنگترش میکنن!

یک ساعت هم روی استیل موهاشون کار میکنن! و تا اینجا دو ساعت و نیم

از شروع شیفتشون میگذره.

از اینجا اعضای محترم اتاق شماره ی دو هم میشن دو دسته

دسته ی اول:

این دسته یا برای دل خودشون که داره از غصه و غم پرپر میشه به خاطر شکست های عشقی متوالی که

خوردن،خودشون رو پر رنگتر میکنن و یا.......

و یا دارن خودشون رو برای شکست جدید آماده میکنن(معمولن این کار یعنی پررنگتر کردن

بهشون روحیه ی جنگ آوری میده!!!!!!!!!!!!!!)

و دسته ی دوم:

برای دیدن خواستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگارشون پر رنگتر میشن!..................

اِاِاِاِاِ ..... یادم رفت فلسفه ی شیرین این موجود شریف (خواستگار رو میگم) براتون باز کنم!!!!!!

خواستگار موجودی ست ترجیحن از جنس مخالف که در اولین برخورد با یه بانوی نجیت

از جانب بانو این لقب رو یدک میکشه!

با این توصیف، یک بانوی اّکتیو میتونه هفته ای ٣ یا ۴ (یا بیشترتا)از این خواستگار ها داشته باشه

و اسمشون رو به سرعت وارد لیست خواستگار هایی میکنن که پاشنه ی در خونشون رو

از جا درآوردن{همون بی اف دیگه}

تازه بعضی از این خواستگارا وقتی بتونن تا یه هفته با دخترجون مورد نظر بمونن از خواستگار به

نامزد ارتقا پیدا میکنن!!!!!!!!!!!!

بولوپ بولوپ بولوپ               بولوپ بولوپ بولوپ    <<<<< mobile ring tone

تعجب نکن دیگه!!!!!!!!

همون خواستگارس داره تل میزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

واین شیفت محدودیت زمانی ندارد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
کمند

[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] خب سجاد جون قبول کن که دخترا حالا نه همشون ولی بیشترشون زیبا هستن دیگه! یکیش خود من، خیلی چهره ی خودم رو دوست دارم و عاشق نگاه کردن به صورت و موهام توی آینه هستم. البته اینم بگم که اعتماد به نفس خوبی دارم ولی از اینکه دیگران بهم اهمیت بدن خوشحال میشم. کاملا هم طبیعیه، همه ی دخترای متولد مرداد همین طور هستن.