اس ام اس لری (اس ام اس sms ، پیامک)

با تشکر از شهرزاد از اهواز  که این اس ام اس ها رو برای ما ارسال کردند.

.

سر بنه سر دلم رسم رفاقت تو ستین دلمی تا به قیامت.

.

.

ار بدونم زم دلخوری ، خوم ازنم برق به خدا تو با تیام هیچ نیکنی فرق.

.

.

دست و نم به گردنت تعریف کنم وات هرس ز تیم تک تک کنه ری پنجه ها پات.

.

.

خاطرت خیلی اخوم سیت بی قرارم وقتی که پیام ایدی بال اید رارم.

/ 0 نظر / 3 بازدید