تلخم مانند قهوه بی تو...

 

 

بوسه هایت هنوز

طعم همان قهوه هایی را میدهد که روزی

چشیدن تلخی شان یاد آور شیرینی لحظه هایمان بود

اما

حالا

تلخی بوسه هایت

با عسل هم شیرین نمی شود ...
جهانـ ســـــ ـــ ـوم یعنـی جایـی کـ :

دل من هوایتــ را می کند و تـُ

حتی خیال داشتن ـهوایـم بـ ِ سَرتــ هم خُطور نکند ..چشمانتــــ ـ را از من نگیــر

اٌ تاقمـ به اندازه ی کافیــ

تاریکـــ ـ ـ هستـــ ـ ... !
/ 0 نظر / 4 بازدید