اس ام اس سرکاری آبان 89 (اس ام اس سرکاری)

اطلاعیه شیطان : تا میتوانید گناه کنید گاز جهنم قطع شده از آتش خبری نیست.

فرستنده : 1582***0937

.............................................

 

خدایا به آنان که حال ما را نمیپرسند یک هفته اسهال مکرر عنایت فرما !

.............................................

برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن !

پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی.

.............................................

تا کی به تمنای وصال تو یگانه

نذری بپزم، پخش کنم، خانه به خانه؟؟!

/ 0 نظر / 9 بازدید