اس ام اس سرکاری عاشقانه (اس ام اس سرکاری)

روی چشم های من جا داری: . . . . . . عینک ته استکانی . . . !

 

 

اس ام اس سرکاری عاشقانه

 

تو باغ دلم: . . . . تو تنهایی . . . . تنهای تنها . . . . پس سعی کن درست به گل ها آب بدی تنها آفتابه موجود!

 

 

 

اس ام اس سرکاری عاشقانه

 

اون چیه اولش منم دومش تویی آخرش زبون داره؟ . . . . . . . گل گاو زبون !!!!!!!!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید