رداستانی برای تضعیف وجدان کاری (داستان و حکایت)

در بندری در یکی از سواحل غربی اروپا مردی که لباس فقیرانه ای به تن دارد در قایق ماهیگیری خود دراز کشیده است و چرت می زند.توریست شیک پوشی فیلم رنگی یی را در دوربین خود قرار می دهد تا از منظره شاعرانه اطراف عکس بگیرد.... تق! بار دیگر تق! و از آنجایی که تا سه نشود بازی نشود برای سومین بار تق! صدای تق تق کردن دوربین ، ماهیگیر را از خواب بیدار می کند. توریست می خواهد سرصحبت را با ماهیگیر باز کند.

-          امروز حتما صید خوبی خواهید داشت.

ماهیگیر سرش را به علامت نفی تکان می دهد.

-          اما به من گفته اند که امروز هوا مناسب است

ماهیگیر سرش را به علامت تایید تکان می دهد.

-          یعنی امروز برای صید به دریا نخواهید رفت؟

حوصله ماهیگیر سرمی رود زبان اشاره را کنار می گذارد و می گوید نه نمی روم برای اینکه امروز صبح رفته ام و صید خوب بود آنقدر خوب که دیگر احتیاجی نیست که دوباره بروم. موقع برگشتن مقدار زیادی ماهی و خرچنگ صید کردم.

-          توریست می گوید: نمی خواهم در کار شما دخالت کنم اما فکر می کنم که اگر برای دفعه دوم و سوم و شاید هم چهارم به صید بروید می توانید سه چهار یا پنج برابر و حتی ده برابر ماهی صید کنید فکرش را بکنید. توریست ادامه می دهد و اگر این کار را نه تنها امروز بلکه فردا پس فردا و هر روزی که هوا مناسب است دو سه احتمالا چهار بار انجام دهید می دانید چه می شود؟

ماهیگیر سرش را به علامت نفی تکان می دهد.

-          توریست ادامه می دهد می توانید تا یک سال دیگر یک قایق موتوری بخرید سال بعد از آن یک قایق دیگر تا سه چهار سال دیگر حتی یک لنج ، که با دو قایق و یک لنج می توانید بیشتر صید کنید روزی می رسد که دو لنج خواهید داشت و بعد..... سردخانه کوچکی درست خواهید کرد شاید هم یک موسسه دوددادن ماهی و یا بعدها یک کارخانه کنسرو ماهی می توانید با هلیکوپتر شخصی به اطراف پرواز کنید و محل اجتماع ماهی ها را مشخص کنید و آن را با بی سیم به لنجتان اطلاع دهید .

ماهیگیر می پرسد خوب بعد چه؟

-          توریست با شادی ملایمی پاسخ می دهد: بعد می توانید آرام در این بندر بنشینید و در آفتاب چرت بزنید و به دریا خیره شوید!!

ماهیگیر جواب داد: اما این کار را که حالا هم دارم انجام می دهم کنار دریا نشسته ام و چرت می زنم فقط عکس گرفتن شما مزاحم است.

/ 0 نظر / 3 بازدید