جوک بامزه (لطیفه)

از یارو می پرسن دگرگونی یعنی چی؟ میگه یعنی این گونی نه ، یه گونی دیگه.

.

.

زن به شوهرش میگه : تو هندوستان یک زن رو به قیمت یک گوسفند فروختند.. به نظر تو این بی انصافی نیست؟؟؟ شوهره میگه : نه اگه زن خوبی باشه می ارزه...

.

.

یارو میخواسته بخوابه دو تا جا میندازه ، میگن چرا دوتا جا انداختی ، میگه آخه دو شبه که نخوابیدم.

.

.

یارو از آسمون خراش میفته پایین مردم دورش جمع می شن میگن چی شده؟ میگه : هیچی بابا پوزه آسانسورمونو زدم.

/ 0 نظر / 3 بازدید