بوسه.........


پـــ ـ ـ ــــــــسرک ارضا نشد ...

بیرون کشید از رابـــ ــ ـ ـ ــــــطه و

رفـــــــــ ـ ــ ـــــــت.

دخترک امـــــــــــــــــــــــ ـــا...

باردار شده بود از

خــــ ـــــــاطـــ ـــ ـ ــ ــره ها !!


 
ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ
 
ﺑﺴﺘﻨﯿﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﮐﻪ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ

ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ!.ﭼﻪ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺑﺰﺭﮒ

ﺷﺪ...ﯾﻢ!.ﺭﻭﺣﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ

ﺧﻨﺪﯾﻢ !!!!


/ 0 نظر / 5 بازدید