/ 2 نظر / 3 بازدید
ندا

کاش می تونستم واسه یه بارم که شده دستاشوبگیرم اما .... من نمیتونم اونو داشته باشم اونو داره میره داره از من دور میشه... کاش به سمت من می امدو دوست داشتنشو نشونم می داد اما اون فقط سکوت کرده... من فقط میتونم واسه دیدنش خدا خداکنم و تو رویاهام با اون باشم ...کاش زمان می ایستاد تااونو می بوسیدم آخه من واقعا عاشقشم.