باران...


باران که ببارد
با تمام وجود
زمزمه ات خواهم کرد
با تمام وجود خواهم شکست
و نبودنت را با باران خواهم بارید
آنقدر خواهم بارید
که بیایی...
با تو زیر باران
کوچه ها را
آواز سر خواهیم داد...

/ 0 نظر / 4 بازدید