یکم بخند!

 

یکم بخند!

بدون شرح!

 

به‌به، چه خوشکل شدی امشب..!
 =======

صدات نمیاد؛ بلندتر عرعر کن..!

======

به نظرت اگه یه سگ بره باشگاه چه شکلی میشه؟

======

اگه ماهواره آزاد بشه...
 

/ 0 نظر / 3 بازدید