اس ام اس جذاب سرکاری (اس ام اس سرکاری)

نمی دونم کی اون روز میاد که
.
.
.
.
.
تو بفهمی این پایین هیچ خبری نیست.

...........................................

گفتی ای یار گفتم زهر مار ، گفتی ای نور گفتم مرده شور ، گفتی از غم دوری تو بیمارم ، گفتم به من چه مگه من پرستارم!

فرستنده : آرمان 0816***0937

...........................................

آرامش در زندگی بهترین چیز است.
.
.
.
بیا با هم به آرامش فکر کنیم به طبیعت ، به زیبایی ، به دوستی ، به بهشت ، به جهنم! به من چه ! به تو چه! برو بابا حوصلت رو ندارم!

فرستنده : آرمان 0816***0937

...........................................

منو از خونه قلبت بیرون انداختی ، بی انصاف درو باز کن دستم لای در گیر کرده!

فرستنده : آرمان 0816***09

/ 3 نظر / 17 بازدید
خاطره

دوستت دارم

الهام

خبر داری شمارم تو گوشیت تار عنکبوت بسته0طرح خجالت سازی دوستان بیمرام )

الهام

فاصله ها مهربانیت را از دلم پاک نمیکند ثانیه ها رو میشمارم تا لحظه دیدار