نگاه اول ...

 

Do you believe in love in first sight or should I walk pass you again ?


به عشق در نگاه اول اعتقاد داری یا باید دوباره از جلوت رد شم ؟


/ 9 نظر / 8 بازدید
آزاده

Yeah, I believe in, and as much as you pass through you'll fall deeper in love

میثم م

آزاده جان مرسی از اینکه ما رو لینک کردی . متاسفانه آدرس وبلاگت رو که گذاشته بودی پاک شده . لطفا یک بار دیگه کامنت بزار تا ادت کنم .

رضا

عشق در نگاه اول زیباست و زیباتر از آن عبور دوباره توست از مقابل پنجره تنهایی و دلنشین تر از همه اینها حضور بی ریا و خالصانه توست چون آفتاب در پهنه گیتی...

رها

نه قربونت میترسم امشب از ترس خوابم نبره[زبان]

رها

[وحشتناک][اضطراب][وحشتناک]

ندا

من به عشق درنگاه اول اعتقاد دارم اما من بادیدن هرروزه ی اون عاشق وعاشق تر شدم من رسیدم به اوج این حرف که چشم ها راه نفوذند اون با چشماش به قلب من نفوذ کرده حالا من با ی دنیا غصه واسه شما مینویسم . . . کاش نگاه اول سرنمی گرفت تا من اینطور آواره نبودم اما نه من عاشق اون شدم وبه عشقم افتخار میکنم نمیتونم این حرفو بهش بزنم که دوستش دارم اما دعاکنید بیاد همین روزا سراغم وگرنه من می شکنم... ممنون.

ندا

من به عشق درنگاه اول اعتقاد دارم اما من بادیدن هرروزه ی اون عاشق وعاشق تر شدم من رسیدم به اوج این حرف که چشم ها راه نفوذند اون با چشماش به قلب من نفوذ کرده حالا من با ی دنیا غصه واسه شما مینویسم . . . کاش نگاه اول سرنمی گرفت تا من اینطور آواره نبودم اما نه من عاشق اون شدم وبه عشقم افتخار میکنم نمیتونم این حرفو بهش بزنم که دوستش دارم اما دعاکنید بیاد همین روزا سراغم وگرنه من می شکنم... ممنون.