قد یه دنیا غم دارم

 

 

چه زیباست بخاطر تو زیستن


وبرای تو ماندن و به پای تو مردن و به عشق تو سوختن


و چه تلخ وغم انگیز است دور از تو بودن


برای تو گریستن و به عشق و دنیای تو نرسیدن


ای کاش می دانستی بدون تو مرگ گواراترین زندگی است


بدون تو و به دور از دستهای مهربانت زندگی چه تلخ و ناشکیباست


ای کاش می دانستی مرز خواستن کجاست


و ای کاش می دیدی قلبی را که فقط برای تو می تپد.

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
Niko0o0o0o

o0o0o0o0o0o0okheyyyyyyyyyyyyyyy!kheili ghashange......boghze adamo mitereko0o0one............. [گریه]