جملات متفاوت ...

بر این زمین ناهموار سایه ها هم به ساز خورشید نمی رقصند ...

.........................................................................................

بیقرار که میشوی ، سیگارهای پاکت سیگارت زود به زود خالی میشود و ریه هایت پر میشود از ........... توهّم .

.........................................................................................

خداوند مرد را آفرید و وقتی متوجه شد او به اندازه کافی تنها نیست ، زن را خلق کرد تا تنهاییش را عمیقتر درک کند .        (پل والتری)

.........................................................................................

دنیا را بد ساخته اند . کسی را که دوست داری ، تو را دوست نمی دارد . کسی که تو را دوست دارد ، تو دوستش نمی داری . اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست می دارد ، به رسم و آیین ، هرگز به هم نمی رسند و این رنج است . زندگی یعنی این .... (دکتر علی شریعتی)

..........................................................................................

آنگاه که ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس میکنی ، به خاطر بیاور زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است .

.........................................................................................

یادم باشد میتوان با گوش سپردن به آواز شبانه ی دوره گزدی که از سازش عشق میبارد ، به اسرار عشق پی برد و زنده شد .

........................................................................................

به خدای تو سوگند که برای یک لحظه دیدن نگاهت در برکه ی چشمانت ، آواز قو سر خواهم داد ...

/ 0 نظر / 6 بازدید