مطلب خنده دار (مطالب خنده دار)

پسری بسیار زیرک و کنجکاو نزد پدر خود آمد پدرش در حال نماز خواندن بود و وقتی که نمازش تمام شد دعا می کرد و می گفت : پروردگارا! روز محشر ما را یاور باش.... فرزند رو به پدر کرد و گفت : پدر روز محشر مگر چه خبر است؟
پدر گفت : پسرم روز محشر روزی است که مردمان بسیار انبوه گرد هم می آیند و آن روزی است پرآشوب. کس – کس را نمی شناسد. هر کس در کار خویشتن است مادر فرزند را به یاد نمی آورد و فرزند مادر را ! انگار .... انگار .....

فرزند دید که پدر از آوردن تشبیه معذور است خود تشبیهی یافت و گفت :

انگار مردمان در صف اتوبوسند و اتوبوس به ایستگاه آمده!!!!!!!!!!!

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
NaDia!!

[نیشخند] جالب بود![نیشخند]