الاغ چرا دیگه "اس ام اس"نمیدی؟؟

الاغ چرا دیگه "اس ام اس"نمیدی؟؟
.
.
.
به زودی در سینما های سراسر کشور.

.

.

فرماندهی نیروی انتظامی
اعلام کرد از فردا دختران با مانتوی تنگ، شلوار
کوتاه، روسری کوتاه، موی بلند، روی سیاه، ناخون
دراز واه واه واه!

.

.

اگه می بینی دلم میخواد فدات بشم
اگه می بینی که تو رو با دنیا عوض نمیکنم
مال اینکه که اکس خوردی و تو توهمی

/ 0 نظر / 7 بازدید