باز دلم تنگ است
باز چشمانم باران می طلبد
آسمان دلم پر از ابرهای سیاه دلتنگی شده
باز من تنهایم
و در این سکوت حتی صدای ساز هم آرامم نمی کند
دل من باز کوچک شده
!برای آنکه نمیدانم کیست
ولی غیبتش مرا می آزارد
!من خودم را گم کرده ام...! کجا...؟
این را دیگر نمیدانم

وقتی 1کی رو میخوای فراموش بکنی باید یاد بدیهایی که بهت کرده بیفتی,تو بگو من یاد کدوم بدیت بیفتم که بتونم فراموشت بکنم هستی؟!.../ 4 نظر / 11 بازدید
...

[گل][گل]...

مرسده

چه داروی تلخی است : وفاداری به خائن ، صداقت با دروغگو و مهربانی با سنگدل

raha

DEGHAM DADI SAJAAAAAAAAAAAAAD JONAMMMMMMMMM