اس ام اس سرکاری مهر 89 (اس ام اس سرکاری)

اگه دیدید که اس ام اسها کمه کم لطفی خودتونه!!!!

 

اندازه یه کامیون زنبور عسل دوست دارم، اگه جرات داری برو بشمار

فرستنده : 5042***0916

...........................

نیست ، نیست ، به جون خودم نیست ، گیر دادی میگم نیست ، خب چیکار کنم نیست ، عجب آدمیه میگم نیست ، باور کن لنگت تو دنیا نیست.

فرستنده : 5696***0938

...........................

شاعر از کوچه مهتاب گذشت ، لیک شعری نسرود ، نه که معشوقه نداشت ، نه که سرگشته نبود ، سالها بود دگر کوچه مهتاب خیابان شده بود.

فرستنده : 2040***0936

...........................

دوستی اگر بین ماست از کشش قلبهاست ، قلب تو اگر آهن است ، قلب من آهنرباست..

فرستنده : علیرضا 6323***0936

...........................

اگه بابانوئل آمد سراغت و انداختت تو کوله پشتی نترس ، چون یکی تورو ارزو کرده.

فرستنده : 9860***0918

...........................

مثل یه بچه گوریل که موز می دن دستش ذوق کردی! فکر کردی می خوام بگم دلم برات تنگ شده؟
نه جونم! از بی کاری گفتم یه SMS بدم!

...........................

همیشه مثل چراغ راهنمایی باشید ، لپت همیشه قرمز ، روی دشمنات زرد و دلت همیشه سبز.

فرستنده : 5879***0916

...........................

به حساب جاری قلب طلایی شما یکصد میلیون دوست داشتن واریز کردم شما می توانید با مهرکارتتان هر قدر لازم داشتید برداشت کنید.

فرستنده : 9818***0912

...........................

از شیرجه ای که به سمت گوشی زدی متشکرم! ( تا ضدحال بعدی خداحافظ )

فرستنده : 3488***09

/ 1 نظر / 9 بازدید
مریم

____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤&