چشم در چشم مهتاب ...

چشم در چشم مهتاب در خواب میبوسم تورا

مثل قاب عکس ماه در آب میبوسم تورا

هم صدای خنده های بی امان رود

مثل تشنه ای بی تاب میبوسم تورا

دیده میبندم از بیم این دنیا

مثل کودکی بی انتخاب میبوسم تورا

غرقه در دریای عشقت میشوم

مثل عاشقی در التهاب میبوسم تورا

همره یاد تو در کوچه های شهر

مثل رهگذری بی ذهاب میبوسم تورا

باز میکنم چشمی به خواب

که من درویش وهاب میبوسم تورا

قصه پر غصه بی تو رهیدنم

چون سخنوری بی خطاب می بوسم تورا

مثل ماجرای قهرمان قصه ها

با هزار رنگ و لعاب میبوسم تورا

گر این فرشته وجودم پر باز کند

در غروب آن مرداب میبوسم تورا

چشم در چشو مهتاب بیدار میشوم

بی مقدمه بی حساب میبوسم تورا

 

مطلب از وبلاگ : سالهای بی کسی "فاطمه"

این شعر رو خود ایشون گفتن .

/ 1 نظر / 6 بازدید