خداحافظ...........│♥

 

 

آغاز من،

پایان تو بود

 چه تجربه سختی بود

 دل‌کندن از گرمای دستان تو

 هنوز دردستانم

جا مانده‌ی 

  حرارتیست

 که یاد آور کلمه سخت

 خداحافظیست!

/ 1 نظر / 5 بازدید
سما

چه سرآغاز تلخی... وقتی رفتنم را باور کردند تو امدی .. و دل کندن سخترین کار دنیا شد....[گل]