اس ام اس سرکاری 89 (اس ام اس سرکاری)

هموطن گرامی آیا می دانستید لذت بوسه در تاریکی ده ها برابر بوسه در روشناییاست؟؟؟؟ (وزارت نیرو)

*

*

اگه خواستی بوسم کنی به نکات زیر توجه کن :
.
.
.
دیدی میخوای بوسمکنی!!!! خجالت نمی کشی؟

*

*

اگه میخوای دوست داشته باشمبرو پایین :
.
.
.
.
. . .
دیدی حالا کمبود محبت داری

/ 0 نظر / 12 بازدید