کسی هست ؟

 همیشه باید یک کسی باشد که معنی سه نقطه های انتهای جمله هایت را بفهمد 

همیشه باید کسی باشد 

تا بغض هایت را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد 

باید کسی باشد که وقتی صدایت لرزید بفهمد 

که اگر سکوت کردی بفهمد 

باید کسی باشد ! که اگر بهانه گیر شدی بفهمد 

باید کسی باشد که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن ,نبودن , بفهمد 

باید کسی باشد که اگر حرف های بی معنی زدی بفهمد 

باید کسی باشد 

بفهمد که درد داری , که زندگی درد دارد

بفهمد که دلگیری

بفهمد که دلت برای چیزهای کوچک تنگ شده

بفهمد که دلت برای راه رفتن , برای دویدن , تنگ شده 

بفهمد که وقتی باران می آید 

برف می بارد

راه رفتن می شود تنها دغدغه ی زندگیت

بفهمد

همیشه باید کسی باشد

 

مطلب از وبلاگ اقاقی ها

/ 0 نظر / 4 بازدید