واقعا چی می شد؟؟؟

 

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده

چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم

 

چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد

چون امروز اطاعتش نکردیم

 

چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود

چرا که امروز قادر به درکش نبودیم

 

چی می شد دیگه هرگز شکوفاشدن گلی را نمی دیدیم

چرا که وقتی خدا بارون فرستاده بود گله کردیم

 

چی می شد اگه خدا عشق و محبتش را از ما دریغ می کرد

چرا که ما از محبت ورزیدن به دیگران دریغ کردیم

 

چی می شد اگه خدا فردا کتاب مقدسش را از ما می گرفت

چرا که امروز فرصت نکردیم آن را بخوانیم

 

چی می شد اگه خدا در خانه اش را می بست

چون ما در قلبهای خود را بسته ایم

 

چی می شد اگه خدا امروز به حرفهایمان گوش نمی داد

چون دیروز به دستوراتش خوب عمل نکردیم

 

چی می شد اگه خدا خواسته هایمان را بی پاسخ می گذاشت

چون فراموشش کردیم

 

 " بیاییم خود را به خدا نزدیکتر کنیم و بذر خداشناسی را در قلب های یکدیگر بکاریم "

 

واقعا چی می شد؟؟؟

چی می شد اگه خدا فقط یک روز ما رو به حال خودمون میذاشت و بهمون توجه نداشت؟؟؟؟

خوشحال میشم دوستای گلم هم نظرشون رو در این مورد بگن..!!

دوستون دارممممم

/ 0 نظر / 3 بازدید