اعمال تسخیر همزاد ادامه همزاد 1؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

دیگر دوباره ظاهر میشود با این حال شما به عمل خود ادامه دهید و فکر تان فقط و فقط در حول و حوش عمل خود باشد وحشت نکنید تصور و نیتتان پاک و خیر باشد و حصار و حفاظ اطراف خود را فراموش نکنید.

همزاد یا همزاده به معنای همراه زاده شده ، یعنی دو کس که در یک زمان به دنیا آمده و زاییده شده باشند. در باورهای قدیمی عوام در ایران باور به چندین موجود تخیلی. رواج داشته است از جمله موجوداتی به نام همزاد بنا بر این باورها، هر شخص دارای همزادی است که در جایی به نام «دنیای از ما بهتران» بطور هم ‌زمان با او زندگی می‌کند و رشدی همگام با آن شخص دارد.مصریان قدیم بر این باور بودند که کلاً تمامی زندگان دارای همزادهستند که این همزادهارا «کا» می‌نامیدند. به باور مصریان پس از مرگ انسان، همزاد آنها نمی‌میرد.


همزاد ،
 موجودی غیر از جن نیست او هم از جنیان است و همزمان با ما متولد شده است . در میان جنیان همزمان با هر نوزادی که از انسان متولد میشود کودکی جنی پا به دنیا میگذارد ، و او همزاد آن شخص است . ما بر خلاف بعضی اساتید که اعتقاد بر مستقل نبودن همزاد از وجود خود انسان. اعتقاد راسخ به وجودی خارج از وجود خود انسان داریم و دلایل و شواهد بسیار در این موضوع وجود دارد که یکی از این دلایل وجود اورادی برای تسخیر همزاد است و دیگر بیان بزرگان به طور یقین همزاد همان جن است و تجسم خیال افراد روانی و بیمار نیست . این را به سادگی ، با مراجعه به کتب تسخیرات میتوان ثابت کرد و ظاهرا به علت نامحسوس بودن بعضی از مسائل روانشناسان مسئله را با یک نامگذاری علمی ، به بیماری تبدیل کرده اند.شاید برای خوانندگان این سوال پیش آید که آیا همه انسانها همزادی از جنس جن دارند امکان دارد که هر انسان همزادی از جن داشته باشد چون جنیان تعدادشان از انسانها بسیار بیشتر است پس این احتمال میرود ولی در باره اینکه هر همزادی از جن بخواهد و بتواند ارتباط با انسان همزاد خود پیدا کند ( به خاطر علاقه ای که در وجودشان به یکدیگر است ) بعید به نظر میرسد

/ 0 نظر / 9 بازدید