ZIBA

از خدا پرسیدم دوست داری بندگانت چه بیاموزند؟ گفت:بیاموزند که انها نمیتوانند کسی را وادار کنند عاشقشان باشد بیاموزند که انسانهایی هستند که انها را دوست دارند اما نمی دانند که چگونه عشقشان را ابراز کنند.

/ 4 نظر / 3 بازدید
نیلوفر

وقتی تو کامنت دونیه یه پست مخصوص مینویسی خوشم اومد یعنی از اون پست خوشم اومد و لاغیر