مطالب خنده آور (مطالب خنده دار)

سعدی دانشگاه آزادی بوده!

    منت و ستایش دانشگاه آزاد را،

         که ترکش موجب بی مدرکی است و به کلاس اندرش مزید در به دری،

            هر ترمی که آغاز می شود موجب پرداخت زر است 

                و چون به پایان رسد مایه ضرر،

 

پس در هر سال دو ترم موجود و بر هر ترمی شهریه ای واجب .....

از جیب و جان که بر آید   ...............  کز عهده خرجش به در آید

/ 0 نظر / 6 بازدید