# داستان_عاشقانه

دل نوشته های من♥............................................................

توی ساحل روی شنها قایقی به گل نشستهیکی با چشمون گریون گوشه ای تنها نشستهتو نگاه پر اضطرابش به افق ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 53 بازدید

دوست دارم نانی..♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

   آرام نمیگیرد قلبم اگر نیایی  تو خودت میدانی و باز هم مرا درحسرت دیدنتمیگذاری... این رسمش نبود ، چرا مرا عاشق خودت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

تقدیم به کسی که اصلا منو دوست نداره.............

در جوانی غصه خوردم هیچ کس یادم نکرد / در قفس ماندم ولی صیاد آزادم نکرد / آتش عشقت چنان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

u

  گفتم:تو شیرین منی!گفتی:تو فرهادی مگر؟ گفتم:خرابت می شوم!گفتی:تو آبادی مگر؟ گفتم:ندادی دل به من!گفتی:تو جان دادی مگر؟ گفتم:ز کویت میروم!گفتی:تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

زیر باران...

      بی تو نشستم در خیابان زیر بارانگویی که مجنون در بیابان زیر بارانافتاده نان خشکی از منقار زاغیگنجشک خیسی میخورد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید

داستان عاشقانه 1 ...

پسر بهدختر گفت:دوستم داری؟!   اشک ازچشمای دخترجاری شد،می خواست  بره کهپسردستشو گرفتو اشکاشو پاک کرد و گفت:اگه دوستم نداری اشکال نداره مهم اینه که من دوستتدارم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید