تقدیم به کسی که اصلا منو دوست نداره.............

نامه عاشقانه

در جوانی غصه خوردم هیچ کس یادم نکرد / در قفس ماندم ولی صیاد آزادم نکرد / آتش عشقت چنان از زندگی سیرم بکرد / آرزوی مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد

/ 0 نظر / 6 بازدید