تشخیص بیماران روانی و سالم در تیمارستان (مطالب خنده دار)

یک بازرس دولتی به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانی ، از یک روان پزشک پرسید: شما  

 

چطور  می فهمید که یک بیمار روانی به بستری شدن نیاز دارد یا نه ؟ 


روان پزشک گفت : ما وان حمام را پر از آب می کنیم و یک قاشق چایخوری ، یک فنجان و یک  

 

سطل جلوی بیمار می گذاریم و از او می خواهیم که وان را خالی کند. 


بازرس گفت : آهان! فهمیدم ، آدم عاقل باید سطل را بردارد چون بزرگ تر است... 

 

روان پزشک گفت : نه ! آدم عاقل درپوش زیر وان را برمی دارد. شما هم مثل اینکه باید بستری  

 

شوید می خواهید تخت تان کنار پنجره باشد؟ 

 

شما هم می تونید این تست رو از دوستانتون بگیرید تا بفهمید بیمار است یا خیر؟

/ 0 نظر / 3 بازدید