راز عشق

 راز عشق در این است که به دیگری لذت

 ببخشی . ولی عشق را برای لذت

 نخواهی . زیرا عشق حقیقی هوی و

 هوس نیست .

 هرچه نفس قوی تر باشد تقاضاهایش

 بیشتر می شود .

 و هر چه تقاضای نفس قوی تر باشد

 خود پرستی را در تو بیشتر می کند .

 عشق چهره واقعی خود را در ملایمت

 و مهربانی اشکار می کند.

 نه در لذت جویی. .......................

/ 0 نظر / 4 بازدید