پیامک سرکاری خرداد

توبونو
دوثوزو
جو
طو
خو
اوو
خودتو خسته نکن فقط خواستم لباتو غنچه کنی
اس ام اس بدون نام        پیامک 09350005374


 

اتل متل صفاتو
دلم کرده هواتو
الهی زود ببینم
صورت مثل ماه تو
اس ام اس ستاره        پیامک 09130004834


 

لبخندت را به هر قیمت خریدارم! شوخی کردم نخند هزار تومان بیشتر ندارم
اس ام اس سمیه        پیامک 09384063689

/ 0 نظر / 13 بازدید