پیامک های سرکاری ارسالی امید

جووووووووووووووووون تو داداش ، نفسو حال کردی؟

 

.

.

.

از عشق تو به کوچه پس کوچه ها زدم ، حالا عشق رو بی خیال بیا دنبالم گم شدم.

.

.

.

یه نظر در خود نگر تا کیستی؟ عاشقی ، مستی ، خماری ، چیستی؟ جام هستی را بزن بر نیستی هر چه هستی بامرامی بیستی.

.

.

.

آمازون با تمام درختاش .... آسمون با تموم ستاره هاش.... دنیا با تموم آدم ها رو با هم جمع کنی خیلی میشه...

.

.

.

 

بابا خیلی دوستت دارم

.

.

.

تو چرا ذوق کردی بابامو گفتم.

/ 0 نظر / 13 بازدید